Ons is die Nuwe Beskawing

Ons is hier.
Ons ontwaak nou, uit die verlede, om 'n groter droom te droom.
Ons is vriende en gelykes, ons is divers en uniek en ons is verenig tot iets groter as ons verskille.
Ons glo in vryheid en samewerking, oorvloed en harmonie.
Ons is 'n verrysende kultuur, 'n renaissance van die kern van mensheid.
Ons vind ons eie weg en ons bepaal ons eie waarheid.
Ons gaan in vele rigtings en tog weier ons om uiteen te gaan.
Ons het baie name, ons praat baie tale.
Ons is hier, ons is oral oor.
Ons is in alle streke van die wêreld, ons is oral in die lug.
Ons is die heelal bewus van homself, ons is die vlaag van ewolusie.
Ons is in elke kind se oë, ons trotseer die onbekende met opwinding en verwondering.
Ons is boodskappers van die toekoms, wat teenswoordig lewe.
Ons kom uit die stilte en ons praat ons waarheid.
Ons kan nie stilgemaak word nie want ons stem is in elkeen.
Ons het geen vyande nie, geen grense kan ons binne hou.
Ons respekteer die kringlope en uitinge van die natuur want ons is die natuur.
Ons speel nie om te wen, ons speel om te lewe en te leer.
Ons handel uit inspirasie, liefde en integriteit.
Ons verken, ons ontdek, ons voel en ons lag.
Ons bou 'n wêreld wat vir almal werk.
Ons strewe om ons lewens te lewe tot hul volste potensiaal.
Ons is onafhanklik, selfvoorsienend en verantwoordelik.
Ons behandel mekaar in vrede, met medelye en respek, ons verenig in broederskap.
Ons vier die ongeskondenheid in en rondom ons almal.
Ons dans op die ritme van die skepping.
Ons weef die drade van die nuwe tye.
Ons is die nuwe beskawing.